BETINGELSER OG VILKÅR

Bruken av dette Nettstedet krever at du forstår og godkjenner vilkårene som er anvist her. Ved å fortsette å besøke dette Nettstedet, viser du at du godtar vilkårene som er skissert.

Tilgang

Våre retningslinjer for forskning og evaluering er strenge og tar sikte på å gi kun den mest nøyaktige informasjonen som mulig. Våre besøkende må samtykke i at dette Nettstedet ikke er ansvarlig for utelatelser eller feil, skader eller tap av noe slag som følger av bruken av dette innholdet eller dette nettstedet.   Den besøkende tillegges ansvaret for å evaluere og godkjenne risikoen ved å bruke dette innholdet, samt å akseptere at nøyaktigheten, fullstendigheten og verdien av denne informasjonen kan utgjøre en risiko når den brukes deretter.

Alder

Dette nettstedet er ikke tilgjengelig for noen under 18 år (eller den lovlige alderen for nettbasert spilling i den aktuelle jurisdiksjonen eller regionen). Dette nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uredelige påstander om juridisk status på tidspunktet for registrering eller bruk.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet blir levert på en “som den er”-basis. Vi gir ikke garantier eller fremstillinger med hensyn til nettstedets informasjon eller drift. Vi uttrykker eller antyder heller ikke at det er garantier for innholdet eller materialene som finnes på nettstedet.   Vi fraskriver oss alle garantier, enten det er underforstått eller uttrykt, fullt ut i henhold til loven. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet til ethvert bestemt formål. Vi er ikke ansvarlig for skader som kan være et resultat av bruken av dette nettstedet. Ved å besøke dette nettstedet og bruke materialene som finnes på der, godtar du at du bruker informasjonen “på egen risiko”.

Personvern

Dette nettstedet samler inn data for å opprettholde og forbedre kvaliteten på materialene som leveres. Dette inkluderer noen påloggingsalternativer ment for å garantere kommunikasjon med besøkende. Personvernet og sikkerheten for disse dataene er forklart i vår personvernerklæring.

Endringer av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre eller forandre disse vilkårene når som helst og etter vårt skjønn. Det er våre besøkendes ansvar å gjennomgå vilkårene, og all pågående bruk av dette nettstedet viser din godkjennelse av alle vilkårene som er beskrevet ovenfor.